Категория товаров: Інформатика

Створення форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів

11 клас. Інформатика

Практична робота «Розробка слайдової презентації»

10 клас. Інформатика

Принципи стильового оформлення презентацій

10 клас. Інформатика
Презентація 10 грн.
Тести 15 грн.

Урок інформатики за темою «Принципи стильового оформлення презентацій» для 10 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік. Подробнее

Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту. Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

6 клас. Інформатика

Урок інформатики за темою «Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту. Введення і редагування тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті» для 6 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік. Подробнее

Поняття текстового документа, його об’єктів

6 клас. Інформатика
Презентація 10 грн.
Тести 15 грн.

Урок інформатики за темою «Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора » для 11 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік. Подробнее

Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці

11 клас. Інформатика
Презентація 5 грн.
Тести 10 грн.

Урок інформатики за темою «Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці» для 11 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік. Подробнее

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення

10 клас. Інформатика

Урок інформатики за темою «Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації» для 10 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік. Подробнее

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

10 клас. Інформатика
Презентація 9 грн.
Тести 12 грн.

Урок інформатики за темою «Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій» для 10 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік. Подробнее

Поняття про мультимедіа. Об’єкти мультимедіа

6 клас. Інформатика
Презентація 10 грн.
Тести 6 грн.

Урок інформатики за темою «Поняття про мультимедіа. Об’єкти мультимедіа. Галузі використання мультимедіа. Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер. Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості» для 6 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік.

Подробнее

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД)

11 клас. Інформатика
Презентація 14 грн.
Тести 10 грн.

Урок інформатики за темою «Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД).» для 11 класу загальноосвітньої школи за чинною програмою на 2016-2017 навчальний рік.

Кількість слайдів у презентації: 27

Кількість запитань у тестах: 19

Запитання ставляться: за порядком

Відповіді пропонуються: у випадковому порядку

Максимальна оцінка за виконання тесту: 10 балів

Час виконання тестових завдань: 15 хвилин

Підсумковий звіт включає в себе: підсумкову статистику; питання з неправильними відповідями; відповіді особи, що тестувалась

Вікно з оцінкою утримується: 10 секунд

Подробнее